Financiële veranderingen voor huizenkopers in 2018

De hypotheekrenteaftrek zal ook in 2018 en 2019 omlaag gaan. Het kabinet wordt daarbij geholpen door stijgende huizenprijzen, de verplichting om een hypotheek af te lossen en de daling van de aftrek voor hogere en middeninkomens. Een woning fiscaal slim kopen vanwege de hypotheekrenteaftrek is een gepasseerd station, uw hypotheekrenteaftrek zal in 2018 zeer waarschijnlijk lager zijn dan in 2017. Het aanstaande regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 zal hier nog een schepje bovenop doen vanaf 2020.

 

Een eigen woning kopen vanwege de hypotheekrenteaftrek

De tijd dat u een eigen woning kon kopen om zo een maximale hypotheekrenteaftrek te krijgen is voorbij. Allerlei maatregelen werden er door de overheid ingevoerd om deze aftrekpost verder te beperken. Zo is een nieuwe aflossingsvrije hypotheek wel nog steeds toegestaan, maar is de hypotheekrente daarop niet meer aftrekbaar. Pas als u maandelijks aflost en aan alle regels voldoet, hebt u ook recht op de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek is bovendien steeds ingewikkelder geworden.

 

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2018

De hypotheekrenteaftrek 2018 zal waarschijnlijk ook bij u lager zijn dan de aftrek in 2017 was. Belangrijke redenen hiervoor zijn de lage hypotheekrente, de stijgende huizenprijzen en de verplichting om de hypotheek geleidelijk af te lossen. De lage hypotheekrente speelt een rol als u uw huidige hypotheekrente hebt overgesloten. U hebt als u een hypotheek oversluit of herfinanciert wel het voordeel van de lage rente, maar daarmee neemt natuurlijk ook de aftrek af. Bovendien moet u de betaalde hypotheekrente verminderen met het eigenwoningforfait. Dit forfait stijgt met de gestegen huizenprijzen. Het saldo van beide posten daalt en daarmee vermindert ook het bedrag dat u van de Belastingdienst kunt terugverwachten in 2018. Tot slot leidt de plicht om de hypotheek maandelijks af te lossen tot een lagere hypotheek en daarmee minder hypotheekrenteaftrek. Al deze factoren wijzen op een daling van de aftrekpost, maar er is nog meer aan de hand.

 

Maximale aftrek in 2018 tegen een lager belastingtarief

Huishoudens met een inkomen in de hoogste belastingschijf zullen merken dat de belastingaftrek in 2018 nog tegen slechts 49,5% mogelijk is, weer een half procent minder dan in 2017 en 2% lager dan in 2013. Sterker nog, in sommige gevallen is de hypotheekrenteaftrek nihil en wordt de hypotheekrenteaftrek vervangen door een hypotheekrentebijtelling. U krijgt dan geen fiscale subsidie van de overheid, maar moet extra aan de fiscus betalen. In 2042 zal de aftrek nog maar tegen maximaal 38% mogelijk zijn.

 

Rente op restschuld in 2018 niet meer aftrekbaar

Wie in de periode 2012-2017 een woning heeft verkocht met daarop een restschuld kan maximaal 15 jaar de rente op de restschuld aftrekken als hypotheekrente. Wie in 2018 een woning met restschuld verkoopt, heeft deze faciliteit niet meer. De restschuldregeling komt in 2018 namelijk voor nieuwe gevallen te vervallen. Wie een restschuld op zijn woning heeft en twijfelt of hij in 2017 of 2018 een andere woning zal kopen, doet er goed aan om te overwegen om in 2017 van woning te wisselen en niet in 2018. Het vervallen van de restschuldregeling betekent niet alleen dat de rente op de restschuld niet aftrekbaar meer is, maar waarschijnlijk ook dat, als de restschuld moet worden gefinancierd, het in 2018 moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten.

 

Is hypotheek in box 1 nog lonend?

In een aantal gevallen is het dan ook de vraag of een hypotheek in box 1 nog wel voldoende voordeel geeft. Zeker wie nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, doet er goed aan om te bekijken of de hypotheek als schuld kan worden overgeplaatst naar box 3 van de inkomstenbelasting. De heffing in box 3 is relatief hoog en dat betekent dat een een schuld in box 3 deze pijn iets kan verzachten. Bespreek dit eens met uw adviseur.

 

Hypotheekrenteaftrek 2020

Voor de hogere inkomens gaat de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5% omlaag. Vanaf 2020 zal dit versneld gaan gebeuren met 3%. Dat betekent een fors lagere hypotheekrenteaftrek voor grote groepen van mensen. Ter compensatie zal het eigenwoningforfait iets worden verlaagd.

 

Hoeveel hypotheekrenteaftrek loopt u mis in 2018

Per geval zal het verlies aan hypotheekrenteaftrek anders kunnen zijn, maar de rode draad is een verdere daling. Wanneer inkomen, hypotheekrente, eigenwoningforfait en hypotheek bekend zijn, kan de verliespost exact worden berekend.

Gratis waardebepaling?

Wilt u een GRATIS waardebepaling van uw woning? Maak dan nu een afspraak met ons.
Twitter berichten
Oosterom Makelaardij o.g.     -     Achter de Brink 31     -     9531 AZ Borger     -     T 0599 - 234605     -     E info@oosterom-makelaardij.nl